Roffredus Beneventanus, Tractatus Iudiciarii ordinis (1591) ... Rubriken :: Digitalisierung Heino Speer 2018

Roffredus Beneventanus, Tractatus Iudiciarii ordinis (1591) ... Rubriken :: Digitalisierung Heino Speer 2018

Editorial

Dn. Rofredi Beneventani ... Tractatvs ivdiciarii ordinis : divisus in octo partes ... ; opus praetereà libellorum in Ius Pontificium, necnon LIII. Sabbatinae quaestiones eiusdem auctoris, recens additae ... Coloniae Agrippinae (1591)
Permalink Bayerische Staatsbibliothek

Transkribiert sind die Rubriken, nach denen Roffredus (in Ermangelung eines systematischen Zählung) meist zitiert wird. Dadurch soll das Gesamtwerk zumindest rudimentär mit einem digitalen Inhaltsverzeichnis versehen werden, das den Zugriff auf dieses wichtige juristische Werk der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erleichtern soll und damit zugleich als Verlinkungsmöglichkeit dienen kann.

Rubriken in fortlaufender Reihenfolge

[Teil I]
[I pr.] prooemium
[I 1] quid sit iudicium
[I 2] qui possunt esse iudices ordinarii, vel delegati
[I 3] quae causae possint delegari, et quae non
[I 4] utrum recusetur ordinarius
[I 5] utrum recusetur iudex delegatus
[I 6] utrum causa suspitionis sit inserenda
[I 7] qualiter libellus concipiatur super recusatione utriusque
[I 8] qui possunt esse advocati
[I 9] de personis litigantium, et quae pro se possint agere, et quae non
[I 10] qui pro aliis possunt agere, et qui non: et in quibus causis
[I 11] qualiter iudicium declinetur ratione feriarum, et ratione fori
[I 12] qualiter incipiatur iudicium, et de summa libellorum
[I 13] quid sit libellus
[I 14] quibus modis accipitur libellus
[I 15] apud quos debeat offerri libellus
[I 16] in quibus causis offeratur libellus
[I 16] in quo loco offeratur libellus
[I 17] a quo offeratur libellus, et cui
[I 18] quae debeat continere libellus
[I 19] de actione edenda
[I 20] de causa agendi
[I 21] de rebus petitis utrum debeant in libello comprehendi
[I 22] de actione universali
[I 23] de actione generali
[I 24] de actione speciali
[I 25] utrum libellus possit mutari
[I 26] utrum libellus possit emendari
[I 27] de effectu libelli oblati
[I 28] qualiter libellus sit concipiendus super qualibet actione
[I 29] de actione Publiciana
[I 30] de actione im rem rescissoria
[I 31] positiones rei, quando quis abest causa probabili, vel necessaria
[I 32] positiones actoris absentis causa probabili
[I 33] positiones actoris, quando quis abest causa probabili et necessaria
[I 34] positiones rei in rescissoria, quando quis abest causa probabili
[I 35] positiones rei absentis causa necessaria
[I 36] positiones actoris absentis causa necessaria
[I 37] positiones actoris absentis causa probabili, vel mercaturae, vel orationis
[I 38] positiones absentium contra praesentes qui usuceperant
[I 39] de petenda restitutione libellus
[I 40] de actione Serviana
[I 41] de actione hypothecaria, quae datur creditori
[I 42] de utili rei vendicatione, quae superficiario datur
[I 43] de utili rei vendicatione, quae datur emphyteutae, seu illi, qui conduxit ad non modicum tempus
[I 44] de utili rei vendicatione quae datur metum passo
[I 45] de possessoria haereditatis petitione
[I 46] de actione Faviana
[I 47] de utili Calvisiana vel Faviana
[I 48] de actione in factum Calvisiana
[I 49] de actione in factum revocatoria
[I 50] de actione redhibitoria
[I 51] de actione quanti minoris
[I 52] de actione in factum aedilitia
[I 53] de actione exercitoria
[I 54] de actione institoria
[I 55] de actione tributoria
[I 56] de actione in rem verso
[I 57] de actione quod iussu
[I 58] de actione de peculio
[I 59] de constituta pecunia
[I 60] de utili actione ex causa, ex qua iuratur
[I 61] de utili certi condictione
[I 62] de actione negotiorum gestorum
[I 63] de actione negotiorum gestorum
[I 64] de utili actione negotiorum gestorum
[I 65] de contraria actione negotiorum gestorum
[I 66] de actione tutelae
[I 67] de contraria pro tutelae actione
[I 68] de actione depositi
[I 69] de actione viae reiectae
[I 70] de actione quod metus causa
[I 71] de actione de dolo
[I 72] de actione furti manifesti
[I 73] de actione furti adversus nautas caupones stabularios
[I 74] de actione in factum ex illo edicto: nautae caupones stabularios ut recepta restituant
[I 75] de actione servi corrupti
[I 76] de actione vi bonorum raptorum
[I 77] de actione iniuriarum praetoria
[I 78] de actione in factum subsidiaria legis Aquiliae: et de utili actione legis Aquiliae
[II] tractatus secundus de interdictis, quae et ipsa praetoria sunt, cum prooemio et summa omnium interdictorum
[II pr] prooemium
[II 1] de interdicto de mortuo inferendo
[II 2] de interdicto de sepulchro aedificando
[II 3] de interdicto ne quid in loco sacro fiat, immittaturve
[II 4] de interdicto ne quid in loco publico fiat
[II 5] de interdicto ne quid in flumine publico vel ripa eius ponatur
[II 6] de interdicto de loco publico fruendo
[II 7] de via publica vel itinere publico reficiendo
[II 8] de interdicto ut liceat ire agere per viam publicam
[II 9] de interdicto ut liceat ripam publici fluminis reficere vel munire
[II 10] de interdicto ut in flumine publico liceat navigare
[II 11] de interdicto ne vis fiat ei, qui in possessionem missus est
[II 12] de interdicto quorum bonorum
[II 13] de interdicto quorum legatorum
[II 14] de interdicto de tabulis exhibendis
[II 15] de interdicto de liberis exhibendis
[II 16] de interdicto de liberis deducendis
[II 17] de interdicto de libero homine exhibendo
[II 18] de interdicto unde vi
[II 19] de interdicto quod vi aut clam
[II 20] de interdicto uti possidetis
[II 21] de interdicto utrobi
[II 22] de interdicto de superficiebus
[II 23] de interdicto de itinere actumque privato
[II 24] de itinere actumque privato reficiendo
[II 25] de interdicto de aqua quotidiana
[II 26] de interdicto de aqua aestiva
[II 27] de interdicto de aqua ex castello ducenda
[II 28] de interdicto de rivis
[II 29] de interdicto de fonte reficiendo
[II 30] de interdictis de cloacis
[II 31] de interdicto de precario
[II 32] de interdicto de arboribus cedendis
[II 33] de interdicto de glande legenda
[II 34] de interdicto de migrando
[II 35] de interdicto Salviano
[II 36] de interdicto de novi operis nuntiatione
[II 37] de interdicto ut liceat aedificare ei cui nuntiatum est, si satisdederit
[II 38] de interdicto fraudatorio
|[III] tractatus tertius de edictis, quae et ipsa praetoria sunt, cum prooemio et summa omnia edictorum
[III pr] prooemium
[III 1] de edicto de albo corrupto
[III 2] si quis ius dicenti non obtemperaverit
[III 3] de edicto, si quis temere vocaverit aliquem in ius, quem vocare non licet
[III 4] si quis in ius vocatus non ierit
[III 5] de edicto, de eo qui non accepit aliquem fideiussorem pro reo principali
[III 6] si quis in ius vocatus vi eximat
[III 7] de actione in factum ex edicto, de eo per quem factum est quominus quis in iudicio sistat
[III 8] de actione in factum ex edicto de edendo
[III 9] de actione in factum ex edicto de calumniatoribus, quae datur in quadruplum
[III 10] de actione in factum subrogata in locum actionis de dolo post biennium
[III 11] de actione in factum subrogata in locum actionis de dolo contra parentes et personas coniunctas
[III 12] de actione in factum descendente ex illo edicto, de alienatione iudicii mutandi causa facta
[III 13] de actione in factum ex edicto nautae caupones, stabularii. et de illa in factum, quae est in simplum, et ex quasi contractu
[III 14] de actione in factum, de his qui deiecerunt vel effuderunt
[III 15] de utili actione pro socio, quae competit cum plures socii in eodem coenaculo habitant, et unus forte deiecit vel effudit, quorum si unus solvat poenam pro alio, alius ei tenetur hac actione
[III 16] de actione in factum quae datur contra illum, qui aliquid habet appensum, etc.
[III 17] de actione in factum quae datur contra agrimensorem, qui mentitus est, etc.
[III 18] de actione in factum ex edicto, quando aliquis in fundum alterius eo invito mortuum, etc.
[III 19] de actione in factum funeraria, quae datur funeranti pro expensis funeris
[III 20] de actione in factum per quam consulitur domino cuius locus religiosus venditus est pro puro, et prohibetur ab emptore ne ibi inferatur mortuus
[III 21] de actione in factum quae descendit ex iureiurando informiter delato, quando est quaestio, inter petitorem et possessorem, et unus defert sacramentum alii
[III 22] de actione in factum ex edicto, si mulier ventris nomine calumniae causa in possessione missa esse dicatur
[III 23] de actione in factum ex edicto, si mulier ventris nomine in possessione missa, dolo malo, etc.
[III 24] de actione in factum ex edicto, quod falso tutore authore negotiorum gestum esse dicatur: quae competit contrahenti cum pupillo contra ipsum falsum tutorem
[III 25] de actione in factum ex edicto, quod falso tutore authore negotiorum gestorum esse dicetur competenti pupillo contra falsum tutorem
[III 26] de actione in factum descendente ex illo edicto, si quis omissa causa testamenti contra illum qui haereditatem illam omisit
[III 27] de actione in factum descendere ex edicto de publicanis
[III 28] de actione in factum descendente ex edicto, de liberali causa quae datur et competit contra illum qui passus est se venundari ad pretium participandum
[III 29] de actione in factum quae descendit ex edicto, de bonis authoritate iudicis possidendis quae datur contra illos qui in possessionem missi sunt
[III 30] de actione in factum ex eodem edicto, per quam creditor missus in possessinem recuperat expensas factas in re illa
[III 31] de actione in factum descendente ex illo edicto. Si quis testamento liber esse iussus fuerit: quae datur contra seruum surripientem aliquid post mortem domini ante aditam haereditatem
[III 31] de actione in factum descendente ex edicto. Cuius dolo malo damnum in turba datum esse dicetur
[III 32] de actione in factum ex edicto, de incendio ruina naufragio, quae datur contra illum qui dedit damnum vel surripuit orto incendio, ruina, naufragio, naue expugnata
[III 33] de actione in factum descendente de edicto, de sepulchro violato
[III 34] de praetoriis stipulationibus, scilicet de stipulationibus damni infecti
[III 35] de damno infecto
[III 36] de satisdatione legatario praestanda per officium iudicis
[III 37] in quibus actionibus primum et secundum decretum interponatur
[IV] tractatus quartus continens actiones civilies cum prooemio
[IV pr] prooemium
[IV 1] de rei vendicatione
[IV 2] de actione confessoria in rem
[IV 3] de actione civili in rem quae vocatur negatoria, quae datur domino praedii, seu domus contra illum, qui vult uti servitute in praedio suo, seu domo
[IV 4] de actione in rem praeiudiciali, qua quaeritur, an aliquis habeat filium in potestate
[IV 5] de actione in rem praeiudiciali per quam dominus servum in suam potestatem et dominium vendicabit
[IV 6] de actione in rem praeiudiciali contraria, quae datur servo proclamanti in libertatem, vel ascriptitio, vel vasallo
[IV 7] de petitione haereditatis
[IV 8] de actione finium regundorum
[IV 9] de actione familiae erciscundae
[IV 10] de actione communi dividundo
[IV 11] de certi condictione generalissima
[IV 12] de certi condictione ex stipulatione
[IV 13] de certi condictione ex mutuo
[IV 14] de certi condictione triticaria
[IV 15] de condictione causa data causa non secuta
[IV 16] de condictione ob turpem causam
[IV 17] de condictione sine causa
[IV 18] de condictione indebiti
[IV 19] de condictione furtiva
[IV 20] de condictione ex lege
[IV 21] de actione ad exhibendum
[IV 22] de actione ex empto
[IV 23] de actione ex vendito
[IV 24] de actione ex conducto, quae datur conductori contra locatorem
[IV 25] de actione ex locato
[IV 26] de actione oneris adversi
[IV 27] de actione pro socio
[IV 28] de actione mandati
[IV 29] de actione mandati contraria
[IV 30] de actione depositi quae datur deponenti contra depositarium
[IV 31] de actione depositi contraria
[IV 32] de actione tutelae
[IV 33] de actione contraria tutelae
[IV 34] de actione commodati
[IV 35] de contraria actione commodati
[IV 36] de pignoratitia actione
[IV 37] de contraria actione pignoratitia, quae datur creditori
[IV 38] de actione in factum praescriptis verbis
[IV 39] de actione praescriptis verbis aestimatoria
[IV 40] de actione praescriptis verbis quae ex permutatione oritur
[IV 41] de actione in factum generalissima et subsidiaria
[IV 42] de actione in factum vel utili, quae oritur ex confessione
[IV 43] de actione ex stipulatu, quae datur marito pro petenda dote, et actione ex stipulatu, quae datur uxori pro repetenda dote
[IV 44] de aqua pluvia arcendae
[IV 45] de actione de pastu pecoris
[IV 46] de actione ex testamento
[IV 47] de actione ex stipulatu
[IV 48] de actione ex stipulatu arbitraria, seu de certi condictione ex stipulatione arbitraria
[IV 49] de actione ex stipulatu ex tempore praesumpta
[IV 50] de actione furti non manifesti
[IV 51] de actione tigni iniuncti
[IV 52] de actione arborum furtim caesarum
[IV 53 de actione rerum amotarum
[IV 54] de actione de rationibus distrahendis
[IV 55] de actione directa legis Aquiliae
[IV 56] de actione in factum de pauperie
[IV 57] de civili actione iniuriarum ex lege Corneliae
[IV 58] de actione in factum quae datur contra magistratus, qui non dederunt tutores vel curatores pupillis vel minoribus. vel dederunt minus idoneos, vel non exegerunt rem pupilli vel minori salvam fore, vel minus idonee exegerunt
[IV 59] de actione vel accusatione ingrati
[IV 60] de actione civili quanto minoris
[IV 61] de actione ex empto quantio pluris
[IV 62] de actione ex stipulatu rem pupilli saluam fore
[IV 63] de actione ex stipulatu rem ratam haberi
[IV 64] de actione ex stipulatu iudicatum solvi
[IV 65] de actione ex stipulatu nomine damni infecti interposita ab eo, qui habuit domum vitiosam
[IV 66] de actione ex stipulatu interposita ab aedificante, cui nuntiatum est novum opus: si apparebit eum iniuste aedificasse
[IV 67] de actione ex stipulatu quae competit et datur proprietario contra fructuarium, vel usuarium, si male utatur: vel ut restituat quod superest
[IV 68] de actione ex stipulatu quae datur contra fructuarium pro rebus quae usu consumuntur
[IV 69] de actione ex stipulatu quae interponitur ab haerede legatario, pro legato praestando
[IV 70] de actione ex stipulatu, quae interponitur ab arrogatore servo publico, de restituendis bonis filii arrogati
[IV 71] de actione ex stipulatu quae datur fideicommissario contra illum, qui rogatus erat restituere, quicquid post mortem de haereditate extabit
[IV 72] de actione ex stipulatu, quae competit contra illum qui promittit aliquem iudicio sisti
[IV 73] de actione ex stipulatu, quae interponitur pro vitio, vel pro morbo seu evictione, quando res aliqua venditur
[IV 74] de actione ex stipulatu, quae datur haeredi contra legatarium, qui plus recepit, quam lex Falcidia patitur
[V] tractatus quintus singularis, et aureus
[V 1] de officio iudicis, quod loco actionis proponitur
[V 2] de officio iudicis quo petuntur alimenta
[V 3] de officio iudicis quo datur restitutio minori
[V 4] de officio iudicis quo petitur satisdatio nomine damni infecti
[V 5] de officio iudicis quo petitur satisdatio nomine legatorum
[V 6] de officio iudicis, quo consulitur patri contra filium, qui ei obedire recusat
[V 7] de officio iudicis quo subvenitur censito et vasallo, si dominus exigit ultra quam debet exigere
[V 8] de colonis censitis
[V 9] de perpetuis colonis
[V 10] de conditionalibus colonis
[V 11] de inquilinis conditionalibus
[V 12] de originariis colonis
[V 13] de colonis et inquilinis simplicibus
[V 14] de villanis, et manentibus, et reddentibus, et angariis, et parangariis, et hominibus aliorum, et de recommendatis
[V 15] de reddentibus
[V 16] de manentibus
[V 17] de angariis
[V 18] de parangariis
[V 19] de hominibus aliorum
[V 20] de recommendatis
[V 21] de vasallis
[V 22] sacramentum fidelitatis quod praestat dominus imperator papa
[V 23] de sacramento episcopi
[V 24] sacramentum cuiuslibet vasalli, et quae contineat sacramentum fidelitatis
[V 25] de officio iudicis per quod subvenitur illis quibus collecta imponitur ultra vires patrimonii, et per quod subvenitur illis qui, cum sint inhabiles, vel vocari non debeant, vocantur ad officia
[V 26] de officio iudicis per quod subvenitur dominis ad exigendos redditus colonis, vel asscriptitiis, quoties coloni dubitant, an sint domini praediorum, qui redditus exigunt
[V 27] de officio iudicis quo petunt salaria grammatici, rhetores, geometrae, advocati et obstetrices
[V 28] de officio iudicis quo petuntur fructus a possessore
[V 29] de officio iudicis quo retinentur impensae de novo factae, vel circa rem iam factam sive in rei vendicatione, sive in petione haereditatis
[V 30] de officio iudicis quo petuntur usurae quasi interesse quae currunt ex mora in bonae fidei iudiciis, et in his quae naturam bonae fidei iudiciorum imitantur
[V 31] de officio iudicis propter quod revocatur res data medico propter mala medicamenta apposita ab eo qui patiebatur in oculis
[V 32] de officio iudicis, quod datur in quinque casibus pro usu aquae, pro rivis et pro aliis ut sequitur
[V 33] de officio iudicis quo petitur, ne aliquid fiat in via publica urbana, propter quod quis ire non possit: et si factum est, ut tollatur: et ut viae reparentur: et ne aliquid immundum in eis projiciatur
[V 34] de officio iudicis quod competit, quotiens aliquis missus vel iussus mitti, est expulsus, vel non est missus
[V 35] de officio iudicis, quo petit filius emancipari a patre: ubi pater agnovit legatum, ut eum emancipet, et si eum male tractaverit contra paternam pietatem
[V 36] de bonis authoritate iudicis possidendis et venundandis: et de separationibus
[V 37] de officio iudicis, quo curator datur bonis alicuius qui cedit bonis: vel qui decedit sine haerede, vel cum haerede, qui non vult haereditatem adire
[VI] tractatus sextus de bonorum possessionibus
[VI 1] de bonorum possessionibus
[VI 2] de bonorum possessione secundum tabulas
[VI 3] de bonorum possessione contra tabulas, quae datur filio vel nepoti praetorio contra testamentum patris vel avi
[VI 4] de bonorum possessione contra tabulas quae datur patri, avo seu proavo, si sint praeteriti, contra testamentum filii, vel nepotis vel pronepotis
[VI 5] de bonorum possessionecontra tabulas, quae datur patrono praeterito contra testamentum liberti
[VI 6] exhaeredatus sit aliquis de descendentibus, vel ascendentibus, vel frater consanguineus et uterinus, datur eis querela inofficiosi testamenti
[VI 7] de bonorum possessione unde liberi, quae datur filio emancipato, quando pater decedit ab intestato. et de bonorum possessione unde parentes, quae datur patri filio decedente ab intestato. et de bonorum possessione unde nepotes, et unde avi, et sic deinceps in linea ascendenti et descendenti
[VI 8] de bonorum possessione unde agnati, vel unde legitimi
[VI 9] de bonorum possessione unde cognati
[VI 10] de bonorum possessione unde vir et uxor
[VI 11] de septima bonorum possessione extraordinaria
[VI 12] de Carboniana bonorum possessione
[VI 13] de bonorum possessione extraordinaria quae datur mulieri nomine ventris
[VI 14] de bonorum possessione, quae datur ex edicto divi Adriani, vel per condictionem ex lex ultima illius tituli
[VII] tractatus septimus de senatusconsultis
[VII 1] de senatusconsulto Velleiano
[VII 2] de senatusconsulto Macedoniano
[VII 3] de senatusconsulto Plauciano
[VII 4] de senatusconsulto Adriano facto sub temporibus divi Adriani
[VII 5] de senatusconsulto Sillaniano
[VII 6] de senatusconsulto Pisoniano
[VII 7] de senatusconsulto Taurino et Lepidano
[VII 8] de senatusconsulto Trebelliano
[VII 9] de senatusconsulto Pegasiano
[VII 10] de senatusconsulto Tertulliano
[VII 11] de senatusconsulto Orficiano
[VII 12] de senatusconsulto Rubriano
[VII 13] de senatusconsulto Vitrasiano
[VII 14] de senatusconsulto Damusiano
[VII 15] de senatusconsulto Articuliano
[VII 16] de senatusconsulto Iunciano
[VII 17] de constitutionibus quae eripiunt servum in libertatem, et primo de constitutionibus Iustiniani
[VII 18] de constitutione divi Adriani
[VII 19] de constitutione divorum fratrum Marci et Commodi, scripta in semestribus
[VII 20] de constitutione divorum fratrum Marci et Commodi, missa ad Aufidium Victorinum
[VII 21] de constitutione divorum fratrum Severi et Antonini missa ad Vrbium Maximum
[VII 22] de edicto divi Claudii
[VII 23] de senatusconsulto Claudiano
[VII 24] de constitutione Imperatorum Theodosii et Valentiani
[VII 25] de constitutione divi Vespasiani
[VII 26] de senatusconsulto Iuniano vel Domiciano
[VII 27] de senatusconsulto facto sub temporibus divi Marci
[VII 28] de senatusconsulto Volusiano
[VII 29] de senatusconsulto Liboniano
[VII 30] de senatusconsulto Turpiliano
[VII 31] de senatusconsulto Largiano
[VII 32] de senatusconsulto Sabiniano
[VII 33] de senatusconsulto Claudiano
[VII 35] de senatusconsulto Clementiano
[VII 36] constitutio Friderici imperatoris
[VII 37] de senatusconsulto, cuius nomen non habemus, quod prohibet matrimonium inter pupillam et tutorem
[VII 38] de senatusconsulto Aviolana, vel Pausiano, quod prohibet ne ea quae sunt aedium, quis vendat, leget, vel distrahat
[VII 39] de senatusconsulto, cuius nomen non habemus, quod deferat accusationem adulterii primo marito, secundo patri, postea caeteris
[VII 40] de senatusconsulto, cuius nomen non habemus, quod vetuit pecuniam ludere
[VII 41] de senatusconsulto, cuius nomen non habemus, quod proditum est de servis fugitivis
[VII 42] de senatusconsulto Aemiliano seu Albiano, quod prohibet donationem inter virum et uxorem
[VII 43] de senatusconsulto, quod prohibet matrimonium inter senatorem et damnatam publico iudicio, et quod prohibet matrimonium inter servum et libertam
[VIII] tractatus octavus de constitutionibus, quibus violentiae puniuntur
[VIII 1] de edicto divi Marci
[VIII 2] de constitutione, si quis in tantam
[VIII 3] de constitutione, meminerint
[VIII 4] de constitutione momentariae possessionis
[VIII 5] de constitutione, si quando
[VIII 6] de constitutione, non ab re
[VIII 6] de alia constitutione, conductores
[VIII 7] de constitutione christianis
[VIII 8] de constitutione, si constiterit
[VIII 9] de constitutione, si qui desideria
[VIII 10] de constitutione authentica, imo quae est C. de actionibus et obligationibus
[VIII 11] de constitutione ex libris
[VIII 12] de constitutione invasores
[VIII 13] de constitutione, cum quaerebatur
[finis] tractatus ordinis iudiciorum dn. Rofredo Beneventano authore, finisDate: