Quelle (VD 16 R2896): Dn. Rofredi Beneventani ... Tractatvs ivdiciarii ordinis : divisus in octo partes ... ; opus praeterea libellorum in Ius Pontificium, necnon LIII. Sabbatinae quaestiones eiusdem auctoris, recens additae ...
Autor / Hrsg.: Roffredus <de Epiphanio>
Verlagsort: Coloniae Agrippinae
Erscheinungsjahr: 1591
Verlag: Gymnicus
Seitenbereich: 452 - 587
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10145143-1

Roffredus Beneventanus :: Libellus super iure pontificio (1591)


Prooemium: Prooemium
I: Pars I
I 2: Qualiter libelli formantur super prima forma electionis
I 3: Quare omnia ista ponantur in libellis
I 4: De literis accusatoriis missis a Canonico absente, ad capitulum super electione
I 5: De secunda forma electionis quae fit per scrutinium
I 6: Sequitur de tertia forma electionis
I 7: De causis propter quas vitiatur electio
I 8: Forma decreti electionis
I 9: De literis missis ad Papam pro confirmatione electi petenda
I 10: De literis capituli missis ad metropolitanum pro electi confirmatione petenda
I 11: De literis capituli missis ad Imperatorem vel Regem, vt ipsi praestent assensum suae electioni
I 12: De postulatione
I 13: Quae sit differentia inter electionem / & postulationem

II: Secunda Pars
II 1: De iuribus quae competunt praelatis
II 2: Quae iura habeant primates in suffraganeos suos
II 3: Quomodo concipiatur libellus super iuribus Episcoporum
II 4: Si fiat electio excluso illo, seu contempto qui habet ius in electione, vitiatur electio
II 5: Qualiter formetur libellus super iure Archidiaconi

III: Tertia Pars
III 1: De sponsalibus, & matrimoniis
III 2: De sponsalibus contractis vltra septem annos
III 3: De sponsalibus quae propter lepram dissoluuntur
III 4: Libellus pro vxore quando maritus eam dimittit, & adhaeret adulterae
III 5: Libellus quando aliquis filiorum venit contra iuramenta sua, vel parentum super sponsalibus contrahendis
III 6: Quomodo filii vel alii debeant petere vxores, si a parentibus vel aliis detineantur
III 7: Qualiter debeat petere mulier, quae solutis primis sponsalibus iudicio ecclesiae, cum secundo contraxit, & cognita fuit ab eo, & dimittit eam secundus: quia desponsata fuit a priore
III 8: Qualiter parentes vel tutores repetant puellam que inuita est ducta ab aliquo
III 9: Qualiter maritus petat vxorem, quae recessit ab eo sine causa
III 10: De sponsa duorum, quis eorum debeat eam habere
III 11: Qualiter consulatur mulieri, quae contraxit cum furioso, vt petat matrimonium sic contractum separari
III 12: Qualiter marito consulatur, qui contraxit cum illa quae recessit ab eo, quem carnaliter cognouit, & ipsa dicit quod non
III 13: Qualiter debeat maritus petere vxorem, quae propria authoritate ab eo diuertit, & vult agere possessorio
III 14: De conditione apposita in matrimoniis, vel sponsalibus
III 15: De impedimento erroris
III 16: De impedimento voti
III 17: De impedimento quarti gradus consanguinitatis
III 18: De quinto impedimento, scilicet de crimine, quod committit ille vel illa, quae interfecit maritum vel vxorem
III 19: De alio crimine, scilicet, infidelitatis, per quod matrimonium potest separari
III 20: De crimine adulterii, per quod separatur matrimonium quoad thorum
III 21: De sexto impedimento, scilicet, de dispari cultu, quod impedit contrahendum, & dirimit iam contractum
III 22: De septimo impedimento, scilicet de violentia compulsiua
III 23: De octauo impedimento, quod est sacer ordo: istud istud impedit & dirimit
III 24: De nono impedimento, scilicet de frigidis & maleficiatis
III 25: De decimo impedimento, propter publicam honestatem
III 26: De pluribus aliis impedimentis
III 27: De matrimonio contracto contra interdictum ecclesiae
III 28: De impedimento feriarum
III 29: De impedimento cognationis legalis, scilicet adoptionis
III 30: De impedimentis quae probantur iure ciuili, non canonico

IV: Pars Qvarta
IV 1: De decimis & primitiis
IV 2: Quid sit decima
IV 3: De diuisione decimarum
IV 4: Quibus, & a quibus, & de quibus rebus decimae sint dandae
IV 5: De quibus rebus decimae sint dandae
IV 6: Qualiter decima sit dandae
IV 7: De diuisione decimarum
IV 8: Qua actione petantur decimae
IV 9: An expensae sint deducendae de decimis

V: Pars Qvinta
V 1: De iure patronatus
V 2: Quem honorem debeat habere patronus in ecclesia
V 3: De onere quod debet habere patronus pro ecclesia
V 4: De vtilitate quae debetur patrono ab ecclesia
V 5: Qualiter & quibus causis transferatur ius patronatus
V 6: Infra quod tempus debeat patronus praesentare
V 7: Vtrum patronus possit variare, vel non
V 8: De discordia patronorum super praesentatione, quia vnus repraesentat vnum, & alius alium
V 9: In quibus differt patronus laicus a patrono clerico
V 10: Qualiter quis debeat agere, quando iure Canonico dicit se spoliatum?

VI: Sexta Pars
VI 1: De parochiis & alienis parochianis
VI 2: Quae sunt illa quae pertinent ad curam animarum
VI 3: Quae sunt iura parochialia
VI 4: De limitibus parochiae an possint praescribi
VI 5: Qualiter consulatur rectori ecclesiae si parochianus suus dimittat ecclesiam, & vadat ad aliam
VI 6: De sepulturis & de iure funerandi, & de aliis ad ipsam ecclesiam pertinentibus
VI 7: Quibus interdicatur ecclesiastica sepultura
VI 8: Quid parochialis ecclesia habere debeat pro sepultura proprii parochiani
VI 9: Vtrum quis possit eligere sibi sepulturam vbicunque vult
VI 10: Vtrum ecclesiae priuilegiatae possint indifferenter omnes recipere ad sepulturam
VI 11: De praebendis, & de his quae non resident in ecclesia praebendaria, & de concess. praebend. & ecclesiae non vac. & de institutionib.
VI 12: Quid sit praebendaria
VI 13: vnde dicatur praebenda
VI 14: A quo conferantur praebendae
VI 15: Quando praebenda sit conferenda
VI 16: Quibus ecclesiastica beneficia seu praebendae sint conferendae
VI 17: Infra quod tempus praebenda sit conferenda
VI 18: Qualiter praebenda sit conferenda
VI 19: Vtrum alicui possint duae praebendae dari, vle plures dignitates in eadem ecclesia
VI 20: De censibus, procurationibus, & exactionibus
VI 21: Quid sit census
VI 22: Quis imponat censum
VI 23: Quo tempore imponatur census
VI 24: Vtrum census possit augeri vel minui
VI 25: De procurationibus
VI 26: Qui possunt visitare, & quibus procurationes debeantur
VI 27: An Episcopus quolibet anno possit visitare
VI 28: De immunitatibus ecclesiarum, & a quibus dari vel concedi possint
VI 29: De immunitate quam habet ecclesia ratione personarum & rerum: & quot modis dicatur ecclesia
VI 30: De diversis muneribus
VI 31: De multis emunitatibus ecclesiae
VI 32: De peculio clericorum & testamentis eorundem
VI 33: Quot modis dicitur peculium
VI 34: De regularibus & transeuntibus ad religionem
VI 35: Quot sint necessaria, vt quis fiat religiosus
VI 36: Vtrum monachi vel canonici regulares possint transire de sua religione ad aliam
VI 37: De conuersione coniugatorum
VI 38: Vtrum possit vxor reuocare maritum a religione, quando ipsa inuita transiuit ad religionem, & econuerso
VI 39: Vtrum quis possit reuocare res quas tulit monasterio, in eo casu quando vxorem eum reuocauit de monasterio
VI 40: Vtrum coniugatus quis possit ad sacros ordines promoueri
VI 41: De voto & voti redemptione
VI 42: Quot sunt species voti
VI 43: Quae personae possint vouere, & quae non
VI 44: Quando possit votum redimi, vel commutari, & qualiter
VI 45: Qualiter possit a voto recedi
VI 46: De statu monachorum & canonicorum regulare
VI 47: Quid iuris sit de monachis in iure Canonico
VI 48: Vnde dicatur monachus
VI 49: Qualiter aliqui fiant monachi
VI 50: Quod officium monachorum, & a quibus debeant abstinere
VI 51: In quibus causis possit dispensare Abbas cum canonico vel monachis
VI 52: De his quae solu Papa, & nullus alius potest dispensare
VI 53: Monachi an quibus abstinere debeant
VI 54: De monachis & canonicis regularibus
VI 55: Qui sonet hoc nomen, Abbas, & quis debeat eligi in Abbatem, & a quibus
VI 56: De religiosis domibus
VI 57: Vtrum possit domus religiosa in secularem vsum conuerti, vel non
VI 58: De capellis monachorum & aliorum religiosorum
VI 59: De rebus ecclesiae alienandis vel non
VI 60: De his quae fiunt a praelato sine consensu capituli, & de his quae fiunt a maior. parte capi.
VI 61: De his quae fiunt a maiori parte Capituli
VI 62: Vt ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur
VI 63: Ne sede vacante aliquid innouetur

VII: Septima Pars
VII 1: Incipit materia de accusationibus, inquisitionibus, denunciationibus & exceptionibus, quotiens crimen opponitur in modum exceptionis : quae septimam huius operis partem occupat
VII 2: De his qui non possunt accusare ratione sexus, vt mulier
VII 3: De his qui accusare non possunt ratione aetatis, vt pueri
VII 4: De his qui accusare non possunt ratione sacramenti, vt milites
VII 5: De his qui accusare non possunt ratione magistratus : praesides, & iustitiarii
VII 6: De his qui accusare non possunt propter delictum proprium, vt infames
VII 7: De his qui repelluntur ab accusando propter turpem quaestum
VII 8: Socii criminum & participes repelluntur ab accusatione
VII 9: De his qui repelluntur ab accusando propter paupertatem
VII 10: De his qui repelluntur ab accusando propter conditionem & reuerentiam personarum
VII 11: De his qui prohibentur accusare propter ipsorum defectum, vt condemnati vel accusatione
VII 12: De laicis qui repelluntur ab accusatione clericorum
VII 13: Repelluntur ab accusatione inimici, & qui cum eis morantur, & suspecti, & infames
VII 14: In quibus casibus praedicti accusare possunt
VII 15: De accusatis, & personis quae possunt accusari, & quae non
VII 16: De accusatione, & quid sit accusatio, & qualiter sit accusatio facienda
VII 17: Qualiter accusatorii formentur
VII 18: Qualiter debeat se quis inscribere
VII 19: Hic feruntur quidam libelli super quibusdam criminibus, vt per eorum exempla sciamus formare libellos in aliis criminibus
VII 20: Super crimine laesae maiestatis libellus
VII 21: Super crimine haereseos Libellus
VII 22: Super crimine simoniae libellus
VII 23: Libellus super crimine adulterii
VII 24: Libellus de crimine homicidii
VII 25: Libellus super crimine falsae monetae
VII 26: Libellus super publicis & extraordinariis iudiciis, scilicet, super lege Iulia repetundarum
VII 27: Libellus super lege Fauia de plagiariis
VII 28: Qualiter in priuatis delictis concipiatur libel. si criminaliter agatur
VII 29: Qualiter concipiatur libellus in actione iniuriarum
VII 30: Qualiter in ipsa accusatione procedatur ante accusationem, & post.
VII 31: De citatione
VII 32: Qualiter puniatur contumacia accusatoris
VII 33: Qualiter puniatur contumacia Rei in accusatione ante litem contest. & post litem contest.
VII 34: De forma literarum, quas mittit Praeses ad magistratum
VII 35: Qualiter sit procedendum, quando neuter contumax inuenitur
VII 36: Qualiter secundum constitutionem regni in accusato procedatur : & qualiter puniatur accusatoris & accusati contumacia in regno Siciliae & sic ista rubrica localis est
VII 37: Qualiter sit puniendus accusator, vel accusatus si fuerit contumax
VII 38: De accusato contumace qualiter puniatur
VII 39: De poena statuta contra accusatorem & accusatum, quando non comparent statuto termino coram iudice
VII 40: De inquisitionibus
VII 41: Qualiter fiat inquisitio
VII 42: Qui sint illi qui possint facere inquisitionem
VII 43: Quando debeant praelati procedere ad inquisitionem
VII 44: Vtrum is contra quem debet fieri inquisitio, possit repellere inquisitores per exceptionem
VII 45: Quaeritur quot sint necessaria ad hoc vt fiat inquisitio
VII 46: Qualiter sit ab inquisitoribus in inquisitione procedendum
VII 47: Qualiter puniatur qui inquisitionem conuincitur
VII 48: De denunciatione
VII 49: Quid sit denunciatione
VII 50: Quae sint necessaria ad hoc vt possint denunciari crimina
VII 51: Qui admittantur ad denunciandum
VII 52: Quem effectum habeat crimen obiectum in modum exceptionis
VII 53: Qualiter facienda est inquisitio super criminibus, super quibus fama praecessit
VII 54: De purgatione canonica
VII 55: Quid sit purgatio
VII 56: De alia purgatione quae non est canonica
VII 57: De tertia purgatione
VII 58: De quarta purgatione
VII 59: Qui debeat se purgare
VII 60: Quando debeat fieri purgatio
VII 61: Qualiter debeat quis se purgare
VII 62: Cum quo debeat se quis purgare
VII 63: De forma sacramenti se purgandi & compurgatorum
VII 64: De effectu purgationis
VII 65: Celebris quotidianique Operis Libellorum Domini Rofredi Beneuentani super Iure Pontificio

FINIS