Wahrmund, Index zur Summa Libellorum des Bernardus Dorna

Katalogeintrag der UB Heidelberg:
Verfasser: Bernardus <Dorna>
Ansetzungstitel: Summa libellorum
Titel: Die Summa libellorum des Bernardus Dorna
Mitwirkende: Wahrmund, Ludwig [Hrsg.]
Verf.angabe: hrsg. von Ludwig Wahrmund
Verlagsort: Innsbruck
Verlag: Wagner
Jahr: 1905
Umfang: XXIV, 104 S.
Gesamttitel/Reihe: Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter / hrsg. von Ludwig Wahrmund ; 1,1


Proemium Faksimile
Incipit summa de libellis Faksimile
I. Quid sit libellus Faksimile
II. Quibus modis accipiatur libellus Faksimile
III. Ubi sit offerendus libellus Faksimile
IV. Apud quos debeat offerri libellus Faksimile
V. In quibus casibus debeat libellus offerri Faksimile
VI. A quo offeratur libellus Faksimile
VII. Cui offeratur libellus Faksimile
VIII. Quae debeant comprehendi in libello Faksimile
IX. De causa agendi edenda Faksimile
X. De rebus petitis utrum debeant edi in libello Faksimile
XI. De actione universali Faksimile
XII. De actione generali Faksimile
XIII. De actione speciali Faksimile
XIV. De causa, utrum in singularibus actionibus sit edenda Faksimile
XV. Utrum libellus mutari possit Faksimile
XVI. Utrum libellus possit emendari Faksimile
XVII. De effectu libelli oblati Faksimile
XVIII. Qualiter debeat concipi libellus super qualibet actione .... Faksimile
XIX. De Publiciana Faksimile
XX. De rescissoria actione Faksimile
XXI. De Serviana Faksimile
XXII. De quasi Serviana Faksimile
XXIII* De utili in rem actione, quae superficiario datur Faksimile
XXIV. De utili in rem actione, quae datur metum passo Faksimile
XXV. De possessoria hereditatis petitione Faksimile
XXVI. De fideicommissaria hereditatis petitione Faksimile
XXVII. De in rem praeiudiciali pro libertate Faksimile
XXVIII. De praeiudiciali in rem de partu Faksimile
XXIX. De Pauliana actione Faksimile
XXX. De Fauiana Faksimile
XXXI. De actione Caivisiana Faksimile
XXXII. De actione in factum revocatoria Faksimile
XXXIII. De redhibitoria Faksimile
XXXIV. De quanto minoris Faksimile
XXXV. De actione in factum aedOitia Faksimile
XXXVI. De exercitoria actione Faksimile
XXXVII. De institoria Faksimile
XXXVIII. De tributoria Faksimile
XXXIX. De in rem verso Faksimile
XL. De actione quod iussu Faksimile
XLI. De actione de peculio Faksimile
XLII. De constituta pecunia Faksimile
XLIII. De actione utili, ex qua iuratur Faksimile
XLIV. De actione negotiorum gestorum Faksimile
XLV. De actione protutelae Faksimile
XLVJ. De contraria tutelae Faksimile
XLVII. De actione depositi in quatuor casibus Faksimile
XLV1II. De actione viae reiectae Faksimile
XLIX. De actione quod metus causa Faksimile
L. De actione de dolo Faksimile
LI. De actione furti manifesti Faksimile
LII. De actione furti adversus nautas Faksimile
LIII. De actione servi corrupti Faksimile
LIV. De actione vi bonorum raptorum Faksimile
LV. De actione iniuriarum Faksimile
LVI. De actione in factum Aquiliae subsidiaria Faksimile
LVII. De interdictis Faksimile
LVIII. De interdicto de mortuo inferendo Faksimile
LIX. Ex interdicto de sepulcro aedificando Faksimile
I.X. Ex interdicto, ne quid loco sacro fiat immittaturve Faksimile
LXI. Ex interdicto, ut quod factum est immissumve tollatur Faksimile
LXII. Ex interdicto, ne quid fiat immittaturve in via publica vel itinere publico Faksimile
LXIII. Ex interdicto, ut quod factum immissumve est tollatur .... Faksimile
LXIV. Ex interdicto, ne quid fiat in loco publico Faksimile
LXV. Ex interdicto, ne quid fiat immittaturve in flumine publico. . . Faksimile
LXVI. Ex interdicto, ut quod factum immissumve est tollatur .... Faksimile
LXVII. Ex interdicto, ut liceat frui loco publico Faksimile
LXVIII. Ex interdicto, ut liceat reficere viam publicam vel iter publicum Faksimile
LXIX. Ex interdicto, ut liceat ire et agere in via publica Faksimile
LXX. Ex interdicto, ne quid in flumine publico ripave eius fiat immittaturve, quo aliter aqua fluat Faksimile
LXXI. Ex interdicto, ut quod factum est immissumve tollatur .... Faksimile
LXXII. Ex interdicto, ut liceat ripam fluminis publici reficere vel munire Faksimile
LXXIII. Ex interdicto, ut liceat navigare in flumine publico vel in stagno publico Faksimile
LXXIV. Ex interdicto, ne vis fiat ei, qui in possessionem missus est . Faksimile
LXXV. Ex interdicto quorum bonorum Faksimile
LXXVI. Ex interdicto quorum legatorum Faksimile
LXXVII. Ex interdicto de tabulis exhibendis Faksimile
LXXVIII. Ex interdicto de liberis exhibendis Faksimile
LXXIX. Ex interdicto de liberis deducendis Faksimile
LXXX. Ex interdicto de libero homine exhibendo Faksimile
LXXXI. Ex interdicto unde vi Faksimile
LXXXII. Ex interdicto quod vi aut clam Faksimile
LXXXIII. Ex interdicto uti possidetis Faksimile
LXXXIV. Ex interdicto utrubi Faksimile
LXXXV. Ex interdicto de superficiebus Faksimile
LXXXVI. Ex interdicto de itinere actuque privato utendo Faksimile
LXXXVII. Ex interdicto de itinere actuque privalo reficiendo .... Faksimile
LXXXVIII. Ex interdicto de aqua cottidiana Faksimile
LXXXIX. Ex interdicto de aqua aestiva Faksimile
XC. Ex interdicto de aqua ex castello ducenda Faksimile
XCI. Ex interdicto de rivis Faksimile
XCII. Ex interdicto de fonte, ut liceat eo uti Faksimile
XCIII. Ex interdicto de fonte reficiendo Faksimile
XCIV. Ex interdicto de cloacis purgandis et reficiendis Faksimile
XCV. Ex interdicto, ne quid fiat in cloaca immittaturve Faksimile
XCVI. Ex interdicto de precario Faksimile
XCVII. Ex interdicto de arboribus caedendis Faksimile
XCVIII. Ex interdicto de glande legenda Faksimile
XCIX. Ex interdicto de migrando Faksimile
C. Ex interdicto Salviano Faksimile
CI. Ex interdicto de opere demoliendo , quod factum est post operis novi nuntiationem Faksimile
CII. Ex interdicto, ut liceat ei aedificare, cui nuntiatum est, si satisdedit Faksimile
CIII. Ex interdicto fraudatorio Faksimile
CIV. De edictis Faksimile
CV. Ex edicto de albo corrupto Faksimile
CVI. Ex edicto, si quis ius dicenti non obtemperaverit Faksimile
CVII. Ex edicto, si quis temere in ius vocaverit, quem vocare non licet Faksimile
CVIII. Ex edicto, si quis in ius vccatus non ierit Faksimile
CIX. Ex edicto, cum quis non accepit quem fideiubentem pro alio principali Faksimile
CX. Ex edicto, si quis in ius vocatum vi exemerit ......... Faksimile
CXI. Ex edicto adversus eum, qui dolo malo fecit, ne quis in iudicio sisteret Faksimile
CXII. Ex edicto de edendo Faksimile
CXIII. Ex edicto de calumpniatoribus Faksimile
CXIV. De actione in factum subsidiaria actionis de dolo Faksimile
CXV. De alienatione mutandi iudicii causa facta Faksimile
CXVI. De actione in factum in simplum adversus nautas, caupones, stabularios Faksimile
CXVII. De actione in factum in duplum adversus nautas, caupones, stabularios Faksimile
CXVIII. Ex edicto de eiectis vel effusis Faksimile
CXIX. De actione in factum, quae datur pro eo sic posito, quod, si caderet, dampnum dare posset Faksimile
CXX. De actione in factum, quae datur adversus deiectorem .... Faksimile
CXXI. De actione in factum, quae datur adversus mensorem .... Faksimile
CXXH. De actione in factum, quae datur in eum, qui intulit mortuum in locum alienum Faksimile
CXXIII. De actione funeraria, quae datur ad sumptum repetendum in funere factum Faksimile
CXXIV. De actione in factum, quae datur, si locus religiosus pro puro venisse dicatur Faksimile
CXXV. De actione in factum, quae datur ex iureiurando, cum informiter iuratur Faksimile
CXXVI. De actione in factum, quae datur, si mulier ventris nomine in possessionem missa fuisse dicatur per calumpniam Faksimile
CXXVII. De actione in factum, quae datur muliere ventris nomine in possessionem missa, si eadem possessio dolo malo in alium translata esse dicatur Faksimile
CXXVIII. De actione in factum, quae datur adversus falsos tutores vel curatores contrahentibus bona fide cum eis Faksimile
CXXIX. De actione, quae datur ipsi minori ob hoc dampnum passo, et in ea, qualiter possit concipi libellus, concipias ex superiori Faksimile
CXXX. Ex edicto, si quis omissa causa testamenti Faksimile
CXXXI. De actione in factum adversus publicanum Faksimile
CXXXII. De actione, quae datur adversus eum, qui sciens se liberum venum dari passus est Faksimile
CXXXIII. De actione, quae datur in eum, qui, cum missus esset in possessionem, fructus percepit et non restituit vel rem deteriorem fecit Faksimile
CXXXIV. De actione, quae datur ei, qui in possessionem missus sumptus fecit et eos repetit Faksimile
CXXXV. De actione, quae datur ex edicto, si quis testamento liber esse iussus est Faksimile
CXXXVI. De actione, quae datur in eum, cuius dolo dampnum sit turba Faksimile
CXXXVII. Ex edicto de incendio, ruina, naufragio Faksimile
CXXXVIII. De actione in factum pro sepulcro violato Faksimile
CXXXIX. De praetoriis stipulationibus Faksimile
CXL. De civilibus actionibus et primo de rei vendicatione Faksimile
CXLI. De actione in rem confessoria Faksimile
CXLII. De actione in rem negatoria Faksimile
CXLIII. De praeiudiciali in rem de libertate Faksimile
CXLIV. De petitione hereditatis Faksimile
CXLV. De actione finium regundorum Faksimile
CXLVI. De actione familiae herciscundae Faksimile
CXL VII. De actione communi dividundo Faksimile
CXLVIII. De condictione certi generali Faksimile
CXLDt. De condictione certi speciali, quae ex mutuo oritur .... Faksimile
CL. De condictione triticaria Faksimile
CLI. De condictione ob causam Faksimile
CLII. De condictione ob turpem causam Faksimile
CLIII. De condictione sine causa Faksimile
CLIV. De condictione indebiti Faksimile
CLV. De furtiva condictione Faksimile
CLVf. De condictione ex lege Faksimile
CLVII. De actione ad exhibendum Faksimile
CLVIII. De actione ex empto Faksimile
CLIX. De actione ex vendito Faksimile
CLX. De actione locati et conducti Faksimile
CLXI. De actionibus honeris adversi Faksimile
CLXII. De actione pro socio Faksimile
CLXIII. De actione mandati directa Faksimile
CLXIV. De actione mandati contraria Faksimile
CLXV. De actione depositi directa Faksimile
CLXVI. De actione depositi contraria Faksimile
CLX VII. De actione tutelae directa Faksimile
CLXVIII. De actione tutelae contraria Faksimile
CLXIX. De actione commodati directa Faksimile
CLXX. De actione commodati contraria Faksimile
CLXXI. De actione pignoratitia directa Faksimile
GLXXII. De contraria pignoratitia Faksimile
CLXXIII. De actione praescriptis verbis aestimatoria Faksimile
CLXXIV. De actione praescriptis verbis ex permutatione Faksimile
CLXXV. De acrione in factum generali Faksimile
GLXXVI. De actione iudicati Faksimile
CLXXVII. De actione ex stipulatu per dotem Faksimile
CLXXVIII. De actione aquae pluviae arcendae Faksimile
GLXXIX. De actione de pastu pecoris Faksimile
CLXXX. De actione ex testamento Faksimile
CLXXXI. De actione ex stipulatu vel ex stipulatione Faksimile
CLXXXII. De actione furti non manifesti Faksimile
CLXXXIII. De actione tigni iniuncti Faksimile
CLXXXI V. De actione furtim arborum caesarum Faksimile
CLXXXV. De actione rerum amotarum Faksimile
CLXXXVI. De actione de rationibus distrahendis Faksimile
CLXXXVIII. De actione legis Aquiliae Faksimile
CLXXXVIII. De actione in factum de pauperie Faksimile
CLXXXIX. De actione iniuriarum ex lege Cornelia Faksimile
CXC. De actione in factum contra magistratum Faksimile
CXCI. De actione ingrati Faksimile
CXCII. Qualiter in accusationibus concipiatur libellus Faksimile
CXCIII. De differentia et similitudine inter causas criminales et civiles Faksimile
CXCIV. Qualiter debeant formari sententiae Faksimile
CXCV. De diffinitiva sententia Faksimile
CXCVI. De sententia, quae fertur in causa appellationis Faksimile
CXCVII. De differentiis inter sententiam diftinitivam et interlocutoriam Faksimile
CXCVIII. Utrum a praecepto iudicis possit appellari Faksimile
Epilogus Faksimile